Planerad serviceåtgärd

2017-03-29 Planerad serviceåtgärd kl 04-05
Byte av en Switch pga av ett fel. Detta kommer orsaka avbrott i delar av Viared, Sandared, Sjömarken, Ramnaslätt, Hestra, Tullen

Varberg Energi AB

2017-03-28 Varberg Energi AB planerar att göra ett underhållsarbete 2017-03-28 mellan 08:00- 14:00.
Kunderna kan behöva starta om bostadsswitchen och i vissa fall sin egen utrustning.
Läs mer på Varberg Energis hemsida för berörda adresser.

TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017.

Turner Broadcasting meddelar att deras TV-kanal TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017. Anledningen är vikande tittarsiffror.

Självklart beklagar vi Turners beslut då vi vet att många uppskattar kanalen.

IP Sweden kommer ständigt att leta och tillse att det kommer att erbjudas nya TV-kanaler som våra kunder önskar ha. Inte minst har vi fått positiva reaktioner för våra senaste TV-kanaler vi erbjuder i Big Package och som valbara kanaler i 6 Favoriter. Horse & Country TV och Fight Sports

Varberg Energi AB

Varberg Energi AB planerar att göra ett underhållsarbete 2017-03-27 mellan 08:00- 12:00. . Kunderna kan behöva starta om bostadsswitchen och i vissa fall sin egen utrustning. Läs mer på Varberg Energis hemsida för berörda adresser.

TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017

Turner Broadcasting meddelar att deras TV-kanal TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017. Anledningen är vikande tittarsiffror.

Självklart beklagar vi Turners beslut då vi vet att många uppskattar kanalen.

IP Sweden kommer ständigt att leta och tillse att det kommer att erbjudas nya TV-kanaler som våra kunder önskar ha. Inte minst har vi fått positiva reaktioner för våra senaste TV-kanaler vi erbjuder i Big Package och som valbara kanaler i 6 Favoriter. Horse & Country TV och Fight Sports

Varberg Energi AB

Varberg Energi AB planerar att göra ett underhållsarbete 2017-03-21 mellan 08:00 – 14:00. Kunderna behöver starta om sin egen utrustning och CPE.

TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017

Turner Broadcasting meddelar att deras TV-kanal TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017. Anledningen är vikande tittarsiffror.

Självklart beklagar vi Turners beslut då vi vet att många uppskattar kanalen.

IP Sweden kommer ständigt att leta och tillse att det kommer att erbjudas nya TV-kanaler som våra kunder önskar ha. Inte minst har vi fått positiva reaktioner för våra senaste TV-kanaler vi erbjuder i Big Package och som valbara kanaler i 6 Favoriter. Horse & Country TV och Fight Sports