Distributionsavgift

From den 1/7 -2017  kommer en distributionsavgift tas ut av samtliga tjänsteleverantörer. Denna avgift är på 42kr/mån och kommer läggas till på er faktura. IP Sweden kommer ta betalt för denna avgift med start 1/1 – 2018

Fiberarbete 9/6-2017

Våra leverantörer kommer att utföra ett stort fiberarbete som kommer att påverka alla tjänster i alla Stadsnäten Fredag 9/6 mellan kl: 00:01-04:00
Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Distributionsavgift

From den 1/7 -2017  kommer en distributionsavgift tas ut av samtliga tjänsteleverantörer. Denna avgift är på 42kr/mån och kommer läggas till på er faktura. IP Sweden kommer ta betalt för denna avgift med start 1/1 – 2018

Distributionsavgift

From den 1/7 -2017  kommer en distributionsavgift tas ut av samtliga tjänsteleverantörer. Denna avgift är på 42kr/mån och kommer läggas till på er faktura. IP Sweden kommer ta betalt för denna avgift med start 1/1 – 2018

TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017

Turner Broadcasting meddelar att deras TV-kanal TCM kommer att upphöra den 31 maj 2017. Anledningen är vikande tittarsiffror.

Självklart beklagar vi Turners beslut då vi vet att många uppskattar kanalen.

IP Sweden kommer ständigt att leta och tillse att det kommer att erbjudas nya TV-kanaler som våra kunder önskar ha. Inte minst har vi fått positiva reaktioner för våra senaste TV-kanaler vi erbjuder i Big Package och som valbara kanaler i 6 Favoriter. Horse & Country TV och Fight Sports