Planerad serviceåtgärd

2017-03-29 Planerad serviceåtgärd kl 04-05
Byte av en Switch pga av ett fel. Detta kommer orsaka avbrott i delar av Viared, Sandared, Sjömarken, Ramnaslätt, Hestra, Tullen