Tous à l’Ouest TCM Idag 13:30 – 15:00

En grupp nybyggare har 80 dagar på sig att göra anspråk på sin mark långt västerut. Som ledare för den farliga resan har de Lucky Luke. Och det visar sig att de kommar ha nytta av cowboyens skicklighet med revolvern.