Varberg Energi AB

Varberg Energi AB planerar att göra ett underhållsarbete 2017-02-20/21 mellan 08:00- 1600. Avbrottstid för kund ca 30 minuter. Kunderna kan behöva starta om bostadsswitchen och i vissa fall sin egen utrustning. Läs mer på Varberg Energis hemsida för berörda adresser.
http://varbergenergi.se/?id=8740&cid=8735