Driftinformation

Här publicerar vi löpande information om både driftstörningar och planerade avbrott. Läs gärna Frågor och Svar där det finns matnyttig information om vad du kan göra på egen hand när någon av tjänsterna slutat att fungera. Kontakta oss om du har några andra frågor.

Driftstörningar
Just nu har vi inga registrerade driftstörningar.
Planerade driftavbrott
8 februari, kl 04.00 - 06.00 |
Dalsjöfors, Gånghester, Rångedala och Dannike.
SplitVision kommer att utföra arbeten i nätet den 8:e Februari mellan 04:00 och 06:00. Delar av nätet kommer att beröras under kortare perioder. Hela arbetet kommer att vara slutfört klockan 06:00.
Idag, kl 04.00 - 06.00 |
Borås/Splitvision - Planerat underhållsarbete
SplitVision kommer utföra ett planerat underhållsarbete 2022-01-25. Detta berör Centrum, Hulta, Brämhult och Villastan.
24 januari, kl 00.00 |
Driftstörning - Norumshöjd
Ett planerat arbete kommer att ske mellan 2022-01-24 00:00 och 2022-01-24 00:00 som berör kunder på Norumshöjd.